Nyukarlebyu och Usikarlepyu
Leif Sjöholm tillhandahöll. https://www.hobohideout.com/finland/soklot den 10 april 2011.


Läs mer:
Neo-Carolina.
(Inf. 2011-04-10, rev. 2011-04-10 . )