Tragedier

Solen, eller man ska kanske säga stjärnan, har inte alltid lyst över ”Nordens Betlehem” (Nykarlebystjärnan har kanske gett upphov till benämningen). Här kan du ta del av några olycksdigra, men dock intressanta, ”händelser” och företag i stadens historia. Texter av Erik Birck där ej annat anges.

 
Innehåll
BrandenStadsbranden 1858. (Sammanfattning av Woldemar Backman.)
Nykarleby
Aktiebank
Bankskandalen 1914.
Järnvägen
Nykarleby Jernväg 1890—1916
FånglägretFånglägret 1918.
Dammen Dammhaveriet våren 1926.
KyrkbrandenKyrkbranden januari 1929.
Drabbning Blodig drabbning vid Torsö under spritsmugglingstiden (1930).
BrottNågra exempel ur Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet av Lars-Otto Backman.
Ond bråd död Mord, olyckor och tillbud.
Drunkning Drunkningsolyckor och -tillbud.
Bränder Större och mindre eldsvådor i staden och dess omgivningar.


Stadens vapen på ett paketmärke från Nykarleby Jernväg.

(Rev. 2022-02-02 .)