Panorama från Färgaregränd 30 november 2005 kl. 11.39

Panorama från Färgaregränd 30 november 2005 kl. 11.39
Fotografen stod ovanför K i texten ”Karta och profil”.

Bortom buskaget finns resterna av Joupers damm.Lars Pensar.Udden som bildas där älven gör en nittiograders krök är gammalt industriområde:
- Korsåkers kvarn
- JouperfabrikenErik Birck.
Vid bortre stranden syns Saarela.Lars Pensar. Mellan den och älvstranden fanns Värnamo- eller Juthbacka kvarn. Den herrgårdslika byggnaden (som inte syns här) mellan älven och Juthasvägen uppfördes 2005—2006.Vid stranden fanns Koski bryggeri.Einar Hedström.  Radhuset står på gammal Vernamo mark.Lars Pensar. Bostads Ab Ebba Brahe uppfördes år 2004—2005.  

Älvbrantshusen stod färdiga i början på 1950-talet.Erik Birck.

Den röda gården byggdes av Maria Castrén.Österbottniska Posten.Ungefär samma vy en sommardag 1984.Lars O. SchalinEn torrsommar i början på 1900-talet var det betydligt mindre vatten.Erik Birck.Framför kyrkanHelge Hedman. skymtar f.d. Heikelska, numera Kivinenska gården.Einar Hedström. Här fanns BrunnsholmarnaEinar Hedström. med sitt näpna värdshusVykort. och bortom det ”garvarns hus”Mikael Lybeck., d.v.s. Engs.J. L. Birck.

Bäcken som mynnade i viken.Lars Pensar.

Foto: Dage Byggmästar.


Läs mer:
Fler panoramor.
(Inf. 2006-11-18, rev. 2016-04-27.)