Panorama från Beckbruket den 11 juli 2014 klockan 21:11–21:13


Läs mer:
Fakta om panoramat.
(Inf. 2014-12-03. rev. 2020-04-19 .)