Panorama från gravgården måndagen den 18 juli 2005 klockan 23:18—23:24

Panorama från torget den 25 decmber 2006.
Metallkors med vit plåttavla: Banvakten Anders Romars barn Anna Irene och Sanna Olivia.
     Vit stenplatta bakom det: Fredrik Alexander Palmlöv.Rudolf Olson.
     Den låga grå stenen framför hushörnet: Leo Ågren.Rudolf Olson.
Den oregelbundna svarta stenen: Hanna Sjöblom.Rudolf Olson.
     Den svarta stenen snett till vänster bakom den: Wilhelm och Anna Lovisa Nygård.Rudolf Olson.
     Bakom den till vänster: Min farfars far och farfars mor Fredrik och Sanna Liljeström.
     Till höger om den: Min far Nils Liljeström. Dessa är ej med i Olsons sammanställning.

Den svarta höga stenen med spetsig topp snett upp till vänster: Joel Jansson.Rudolf Olson.
     Den svarta stenen med spetsig topp snett upp till vänster om den: Karl Johan Ohls.Rudolf Olson.
Stenen mellan de två gjutjärnskorsen: Sven Richard och Juho Emil Lagerberg.Rudolf Olson.          Bakom gjutjärnskorset till höger: Kujala, Koskinen, Nygård och Popoff.Rudolf Olson.Jakob, Edit, Greta och Emil Nyblom.Rudolf Olson.Johan, Anna Karolina, Axel Mikael och Edith Alexandra Ahlnäs.Rudolf Olson.Panoramat fotogaraferat från kvarter 7 med början rakt västerut och därefter medsols.

Trots att det som synes finns gott om plats på begravningsplatsen, så ville församlingen ändå år 2004 bli av med ett antal kulturhsitoriskt värdefulla gravvårdar. Det är de som på panoramat flankeras av en bräda med ett vitt anslag.


Läs mer:
Gravgården i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2007-01-08.)