Panorama från Hugos lindo torsdagen den 14 juli 2005 klockan 23:11—23:14

Panorama från torget den 25 decmber 2006.

Hugos lindo, som fått sitt namn efter Hugo Liljeström har egentligen ägonamnet Backåker och ligger ett par hundra meter nordnordost om korsningen Mathesiusgatan-Källbackgatan. Att de som bröt odlingsmark i den steniga tallbacken under hungeråren 1867—68 arbetade hårt kan man bland annat se på den uppbaxade stenbumlingen. Åke Björklund är nuvarande arrendator.

 Bortom infarten finns Roosas lindon.
     Stenen på vilken vi lekte den klassiska leken "fähus av stenar med kor och får av kottar och stickor" är skymd av växtligheten.
Bakom busken fanns Hugos potatisland.   Vintertid roade vi oss ibland med att gunga i träden. Speciellt roligt var det de gånger de brast.På andra sidan stenmuren finns "Tallkorset".  Att ladan finns kvar får man tacka Åke Björklund. vars hästar man kan se beta.Runt stenen växte smultron.En av bilderna misslyckades så det blev inte ett 360-graders panorama.

Läs mer:
Fler bilder från platsen.
Fler panoramor.
(Inf. 2007-01-20.)