Panorama från kraftverksbron den 6 juli 2005 klockan 21:43—21:48

Träställningar kring tornet när kyrkan renoverades 1992.
     Vallen var tidigare planterad med silverpilar.
Foto: F.L.
Älven före det första kraftverksbygget på ett vykort från omkring 1900.
     Storbron i bakgrunden invigdes 1817.Lars Pensar.
     Zacharias Topelius drake satte sig på ”kjörktornet”.Zacharias Topelius.
Nyykaabibässin på Storbron.J. Schalin..
     Islossningen 2007 .Lars Pensar.
Det vore trevligt om fler björkar och färre pilar skulle planteras så att staden åter skulle bli Björkarnas stad. Vid Kärleksstigen finns ”20 km”.
     

Solveig Sjöskogs minnen från älven.
    Någonstans på dammen träffades Lars Pensar och Gösta Fagerholm och  diskuterade luftbevakningstorn på Källbacken.
I nuvarande Bildningskansliet fanns tidigare Normalskolan.J. L. Birck.
     ”Lill- eller Kraftverksbrons” västra del.J. L. Birck.
Försiktighetsåtgärd vid den första islossningen 1985.J. L. Birck. F.d. seminariets huvudbyggnad från 1875.V. K. E. Wichmann.
     J. J. Huldéns besök i seminariet.
F.d. seminariets verstadsbyggnad uppfördes 1961—63.Erik Birck.
     Den första fjärrvärmeledningsdragningen 2007.Erik Birck.
 Älvstranden och Smedsbacka på ett vykort från omkring 1905.Erik Birck. Där Pelle Solvins gård står i dag fanns tidigare assessor Bergboms gård.Vykort från omkring 1905. Ungefär denna vy 1959.Foto av John Fors.
 Topeliusparken i En utflygt till Österbotten.Hufvudstadsbladet. Utsikt från f.d. tvättinrättningens skorsten över kraftverksbygget 1984.
Bad- och tvättinrättningen från 1950 väckte mycket kritik.Erik Birck.Bakom f.d. J. A. LybecksErik Birck. gård, numera Florahemmet fanns ända till hösten 2005 en ”kanadensisk björk”.
Lybeckska gårdens finnstuga.Runar Hedberg.
     Ungefär samma vy på ett vykort från omkring 1900.Runar Hedberg.
I Floraparken står Flora av Victor Malmberg.
     Gamla apoteket och dess uthus.
     Här fanns Fåfängan.Erik Birck.
Bortre änden av bommarna var sommaren 2005 ett populärt tillhåll för gräsänder.  Läs mer:
Fler panoramor.
(Inf. 2006-07-09, rev. 2012-06-03 .)