90-graders panorama från torget marknadslördagen den 31 mars 2007

Panorama från torget den 25 decmber 2006.

Eftersom barnet och kvinnan i förgrunden rörde sig mellan tagningarna, finns de i två upplagor.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Utbudet i ett av stånden.
Marknaderna av Erik Birck.
Torgpanorama.
(Inf. 2007-04-15, rev. 2007-04-15.)