Panorama från Roosas lindo den 14 juli 2005 klockan 22:20—22:23

Panorama från Roosas lindo den 14 juli 2005 klockan 22:20-22:23

Handelsman Elias Roos lät röja lindan under hungeråret 1867.

Ingenjör K. Sundqvist byggde i början på 1970-talet annexet mot Grev Tottgatan.
Einar Hedström bodde i gården vid korsningen med Mathesiusgatan.         Förr i världen spelades fotboll här.    Nordvästra hörnet.     Ingången till Hugos lindo finns på andra sidan muren.   Åke Björklund röjde lindan för 20 år sedan.     Sydöstra hörnet.           Åkrar och stenmurar beskriver vår historia.         Här stod ladan.       Huset med kalksandstensfasad, sedermera Kurt Levlins barndomshem, byggdes av skrothandlare "Atto" Marklund.  


Foto: F.L.
Panorama: Jorma Metso med Panoramamaker.


Fler panoramor.
(Inf. 2008-10-, rev. 2008-10-15.)