Panorama från Topeliusparken fredagen den 8 juli 2005 klockan 22:42—22:44

Topeliusbysten avtäcktes den 29 september 1935. Erik Birck.
     Sommaren 2004 höll bysten på att helt och hållet försvinna i växtligheten.
F.d. bagarmästare Holger Haglunds gård, tidigare Åke Åströms.Erik Birck.F.d. målarmästare Siegfrids gård byggdes ursprungligen av doktor Almqvist. I källaren bygde Peter Siegfrids en elgitarr.Erik Birck. F.d. Lybeckska gården, nuvarande Florahemmet. Erik Birck.F.d. bad- och tvättinrättningen Erik Birck. och kraftverket. Erik Birck.  Ungefär samma vy omkring år 1900. Erik Birck. Bakom buskaget finns R. R. Eklunds minnessten. Erik Birck.F.d. köttkontrollen skymtar bakom björken. Erik Birck.
     Synnerbergska gården som fanns vid korsningen esplanaden-Grev Tott gatan. Erik Birck.
     På tomten finns minnestavlan över Carl Synnerberg. Erik Birck.
 F.d.Willmans gård som fanns där det norra parkhuset byggdes 1967. Erik Birck.Sunds gård som fanns där det södra parkhuset byggdes 1967. Erik Birck.Nyko-Frys foderbilar kör i skytteltrafik under sommarkvällar och -nätter. Erik Birck. F.d. Souranderska gården var en gång i tiden Nykterhetsföreningens samlingslokal. Pehr TonbergF.d. Glassbaren och snart f.d. Alko. Vid korsningen esplanaden- Lybecksgatan stad Grundfeldtska gården Erik Birck. och dess port. Erik Birck.

Foto: F.L.

Quick Time-panorama.


Läs mer:
Topeliusparken i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2005-09-17, rev. 2013-12-31.)