BOSTADSPRODUKTION


[Förstoring.]
     

Unik bostadsproduktion i anrik fastighet invid älven i Nykarleby
BOSTADS AB BANKGATAN 2 l NYKARLEBY ASUNTO OY

Bostads-
program

Försälj-nings-
pris
 €

Bolags-lån € Skuldfritt pris €
Hus 1          

2 r+kök+b

70,2

103.500 €

103.500 207. 000

3 r+kök+b

73,2

108,400 €

108.400 216.800

3 r+kök+b

78,0

117.000 €

117.000 234. 000 RES.

2 r+kök+b

79,0

112.500 €

112.500 225.000

2 r+kök+b

101,0

156.500 €

156.500 313.000 RES.

3 r+kök+b

134,0

185.000 €

185.000 370.000

Hus 2

2 r+kök+b

50,0

76.500 €

76.500 153.000

2 r+kök+b

73,4

110.000 €

110.000 220.000 RES.

4 r+kök+b

95,0

141.000 €

141.000 282. 000 RES.

Bostadsproduktionen omfattar 9 st bostadslägenheter i storlekar mellan 50–134 m² samtliga med utsikt över Nykarleby älv. I planeringen har man beaktat fastighetens karaktär förenat med en vacker och idyllisk innergårdsmiljö där det dessutom finns reserverat biltak och förråd för samtliga bostäder. Bostäderna har egen mätning på vatten, el och fjärrvärme samt egen ventilation.

Bo bekvämt och centralt i välplanerade och volymrika bostäder med hög standard. Beräknad byggstart ännu detta år och inflyttning till julen 2012.

Bygger:
NKL-Partners Ab Oy
Säljer:
Ab Mäklarbyrå J. Riska AFF

Till varje lägenhet ingår ett inredningsbart vindsutrymme.

Biltak 10.000 €.
2004Några år innan ombyggnaden påbörjades såg huset ut så här. Förstoring.
Akvarell: Leif Sjöholm. Några andra akvareller av Leif från samma tid.
Folke Holmström tillhandahöll.
(Inf. 2016-03-07.)
Den 5 april 2011


Kartläggning och åtgärdsförslag för kulturhistoriskt värdefull byggnad i Nykarleby

Tobias Widdas

Examensarbete för ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Vasa 201.Folke Holmström och Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2021-05-30.)
Den 26 februari 2012Den 26 februar 2012 hade man kommit så här långt: De flesta farstukvistrarna var rivna och garaget var under uppförande. Förstoring. Biltaksgaveln vid islossningen 2012.
Foto: Lars Pensar, panorama FL.
(Inf. 2012-03-18.)
Den 22 mars”Intet nytt under solen” säger talesättet, men användning av grävmaskin på detta sätt har åtminstone inte jag sett tidigare. Fler grävmaskiner.

Upprätning av flygeln mot Kyrkogatan. Lite snörester finns kvar.

Det kan man kalla grund(lig)renovering.

Troligen en skorstensgrund i mitten.

Betong pumpas in genom samma fönsterhål som grävmaskinen var verksam i tidigare.

(Inf. 2012-03-25.)

 


Den 19 augusti

 

 
Den 7 september 2013Gårdsplanen 1,5 år tidigare. Förstoring. Gatufasaden vid samma tillfälle.
Foto: Folke Holmström.

 


Läs mer:
Sundströms/Holmströms/Sandqvists gård.
Fler annonser.
Frisk Bris hittades vid renoveringsarbetena.
Fler artiklar ur Österbottens Tidning.
(Inf. 2011-11-15, rev. 2023-06-25 .)