Ritning å en boningsstuga, port
och plank å tomten N:o 91 ...

... uti 25 qvarteret och 5:te stadsdelen af Nykarleby Stad tillhör Lovisa Söderlund
Upprättad af C Carlberg.

Situationsplanen till vänster över 25:te qvarteret med tomterna 91–93 och 98–100 och gatorna från vänster medsols:

  • Skol gatan, nuvarande Gustav Adolfsgatan.
  • Norra Stakett gatan, nuvarande Grev Tottgatan.
  • Östra Lång gatan, nuvarande Karleborgsgatan 34.
  • Källback gatan, nuvarande Källbackgatan.

Godkänd af Magistraten i Nykarleby, den 9 juni 1879; bestyrker,
På Magistratens vägnar:

Theodor Wilander

Lösen 1 mk 20 pi.[All beundran och respekt åt hustru Karin som kunde tyda Wilanders namnteckning, trots att hon inte kände till att det namnet fanns!]


Gillas till efterrättelse. Wasa läns landskansli den 16 juni 1879

På Guvernörs Embetets vägnar

Hellström P [?]

    Fredrik Sandelin
[?]

   
Lös. 2.40 p  

 Ritningen har arkivbeteckning ”Nr 28 V”. Bostaden om ett rum med bakugn är timrad och försedd med med sadeltak. Sockel av marksten. Takskrafferingen är svårtolkat eftersom den är gjord med horisontella streck. Troligen avses takpapp. Ett alternativ hade varit falor , d.v.s. brädor med halvrunda spår i båda kanterna. För att lägga pärttak krävdes specialtillstånd. På nocken finns ett vinkelbeslag.

Ett  uthus av resvirke med stående lockläktpanel med pulpettak är ihopbyggt med boningshuset. Ett av de två rummen är troligen vedlider. Utedass är ej redovisat, men det var förmodligen byggt separat.
Förstoring.

Boningshuset äfvensom port och plank å tomten Nr 91 öfverensstämmande med denna ritning.

Nykarleby den 7 juni 1879.

   

F. A. Dyhr
Brandstods Agent

Albert Dyhr
Byggnads Rådman.


Leif Sjöholm tillhandahöll ritning ur stadens arkiv.


Läs mer:
Stugan ägdes sedermera av Blåbäri-Aina.
Fler ritningar.
(Inf. 2024-01-25, rev. 2024-01-27 .)