Fougstedts gård

Ritningen för ombyggnaden utfördes av XX och är daterad den XX. De streckade linjerna som skymtar visar det ursprungliga husets konturer. Gården fanns vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Borgaregatan

Lars Pensar tillhandahöll.

Fotografi.FASAD MOT SÖDER (GÅRDEN.)

Fönsterluckorna utfördes inte, vindsfönstren blev större och en balkong tillkom. Skorstenarna avslutades inte med den ”krans” som visas på ritningen och gaveltakfoten fick en enklare utformning än planerat.

FASAD MOT ÖST
Mot Gustav Adolfsgatan.


FASAD MOT ÖST

Mot Borgaregatan. Märkligt att inte farstun som finns på ritningen ovanför också redovisas.

FASAD MOT VÄST (GÅRDEN.)
Notera den flacka takvinkeln!

 

”Ett litet tillägg om Fougstedts hus, det var jag som rev det och eldade upp alltsammans. Det tog flera år att plocka hela huset genom vedpannan. Det fanns 41 mellandörrar i huset och jag tror inte att två hade samma mått. MVH Stig Haglund.”

*     *     *

Många år senare kom ett mail från Elisabet Sund:

Kom att läsa om Fougstedts i ditt gedigna uppslagsverk. Läste att huset gick genom Stigs vedpanna. Bjarne tog dock hand om lunettfönstret som nu är monterat i vår sommarstuga på Långörns västra sida, samt gårdsporten som vi har i gott förvar.(Inf. 2016-09-10.)