Pensionärscentret Hagalund


Några data om pensionärscentret Hagalund:

Byggnadsvolym13.110 m³
Byggnadsyta2.450 m²
Våningsyta:1.418 m²
l. våningen 2.417 m²
2. våningen 
Tomtytaca 14.630 m²


Byggnaden byggdes delvis i två våningar. Båda våningarna har ingång från marknivån. Första våningen omfattar terapi-, service- och socialutrymmen samt gårdskarlsbostad, medan andra våningen omfattar pensionärsbostäder, kök, matsal och biblioteksutrymmen. Tekniska utrymmen är placerade i vindsvåningen.

Antalet rum är 48, varav 40 1-personsrum och 8 dubbelrum. En del av rummen kommer att bli hyresbostäder. Det slutliga antalet är ännu inte fastställt. Hyresbostäderna (-rummen) blir ett mellanting mellan vanliga pensionärsbostäder och rum på åldringshem. Ett hyresrum på pensionärscentret berättigar till hyresbidrag och inverkar inte på pensionen. De som bor i hyresrum har givetvis även tillgång till servicen på Hagalund, liksom de som bor i pensionärsbostäder eller i egna bostäder.

Något om servicefunktionerna: — Matsalen finns i andra våningen. Det är kanske riktigare att tala om matservice, eftersom det skall vara möjligt att komma utifrån till Hagalund och äta eller möjlighet att via hemhjälp få hem mat från centret. — Badservice, omfattar en fysioterapisal med bassäng. — Hobbyutrymmen, olika föreningar skall kunna bedriva olika slag av hobbyverksamhet. Arbetarinstitutet kommer t.ex. att ha verksamhet i centret. En arbetsterapeutstjänst är på förslag. — Fot- och hårvårdsavdelning. —Tvättservice. — Biblioteksverksamhet.

Henry Grönlund, ordförande i pensionärscentrets byggnads- och planeringskommitté, säger att Hagalund representerar ett nytänkande inom äldreomsorgen. Hagalund skall inte bli ett kommunalhem i gammal bemärkelse. Som exempel på nytänkandet kan satsningen på den öppna servicevården och förslaget till hyresbostäder ses. Tänkt byggstart är oktober. För närvarande befinner sig byggnadsritningarna ute på offert, och offerterna skall vara inlämnade till den 25 denna månad. Därefter skall stadsfullmäktige slutligen avgöra vem som skall bygga pensionärscentret Hagalund.
Fasad mot väster

Byggnadsarbetena inleddes i november 1980 och slutfördes vårvintern 1982.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2005-11-26, rev. 2007-03-12.)