Ritning till uthusbyggnad på Nykarleby Arbetarförenings egen tomt i Nykarleby


Piirustus Ulkohuonerakennusta varten U:k:byyn Työväenyhdistyksen omalletontille No 74. Uudessakaarlepyyssä. Förstoring.

Godkänd af Magistraten vid sammanträde
den 16 Januari 1911, intygas
På Magistratens vägnar
Oscar Calamnius

Situationsplanen omges av:

  • Uudensillan Poulevarden (Nybroboulevarden)
  • Tonttien välinen alue (Område mellan tomterna)
  • Itäinen Pitkäkatu (Östra Långgatan/Karleborgsgatan 17)
  • Palo-katu (Brandgata)

Ritningen ser inte ut att vara utförd av ett proffs utan av en ritningskunnig amatör.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ritning till huvudbyggnad.
Karleborg av Lars Pensar.
Fler ritningar.
(Inf. 2018-11-22, rev. 2018-11-25 .)