Ritning till tillbyggnad på Nykarleby Arbetarföreningsägandes tomt i Nykarleby


Piirustus lisärakennusta varten Suomalaisen työväenyhdistyksen omistamalle tontille N 74 Uuressa Kaarlepyyssä. Förstoring.


Selitys [Förklaring]
a   alkuperäinen [ursprungligt]
b   lisäakennus [tillbyggnad]
c  muutettava [ombyggs]

Godkänd af Magistraten vid sammanträde den 19 december 1906, intygar
På Magistratens vägnar
Oscar Calamnius

Resolution:
Denna ritning fastställes till efterrättelse
Wasa länskansli den 26 januaru 1907


Uuressa Kaarlepyyssä låter i mina öron som Härmä-dialekt.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ritning till uthus.
Karleborg av Lars Pensar.
Fler ritningar.
(Inf. 2018-11-25, rev. 2018-11-25 .)