Helena Haglund tillhandahöll via Stig Haglund ett inbjudningskort till invigningen av Idrotts- och ungdomsgården adresserat till:

Poporkestern Jangsters
Herr Stig-Ole Haglund
NYKARLEBYDå fick jag idén att man kunde göra en sammanställning över band från staden:

 

JANGSTERS

ca 1967—1968


Stig hörde med Stig-Ole och hans minne var att orkestern fanns under åren 1967—68. Orsaken till att de fick inbjudan var att medlemmarna spikade golv i Idrottsgården mot löfte att få öva där. Jangsters bestod av:

  • Yngve Bränn, gitarr
  • Stig-Ole Haglund, gitarr
  • Christer Tonberg, bas
  • Jan Haglund, trummor
  • Harry Riissanen var också en tid med på trummor

På repertoaren fanns 60-tals engelsk och svensk pop. Innnan man började öva i Idrottsgården höll man till i Normen.


(Inf. 2006-10-08.)Jangsters logo ritad av Stig-Ole Haglund. Tavlans ägare är nu Boris Bränn, bror till Yngve. Bland krumelurerna finns texter insmugna, som t.ex. Sergeant "Pepper's" Lonely Hearts Club Band, Hollies, S-O H. och Y. B.
Jangsters logo ritad av Stig-Ole Haglund. Tavlans ägare är nu Boris Bränn, bror till Yngve. Bland krumelurerna finns texter insmugna, som t.ex. Nykarleby, Sergeant ”Pepper's” Lonely Hearts Club Band, Hollies, S-O H. och Y. B.


Karl-Gustav Henrikssons minnen:

Jag är inne på Nykarlebyvyer och läser om band från Nykarleby, vilka minnen alltså. Jag kommer ihåg att Jangsters hade en provspelning vid Yngve Bränns hemgård och detta torde ha varit första gången som jag hörde live rock music, wow!

(Inf. 2006-10-11.)


Läs mer:
Innehållsförteckning till Band.
Spånade vidare och kom fram till att man borde föra in kapitlet Sång och musik.