Sång och musik i litteraturen

Innehåll

Historia
Sång och musik i Nykarleby fordomdags av Einar Hedström.
Musik i gamla Nykarleby av Erik Birck.
Musiken i Nykarleby stad 1858—1897 av Mats Björkstrand.
 
Föreningar och orkestrar
Sångföreningen på 1850—1860-talet av Erik Birck.
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år av Karin Ahlstrand m.fl.
Nykarleby manskör r.f. 1934—1984 av Lars Edman.
Sång och musik i Kovjoki ungdomsförening av Emil Kjellberg.
Nykarleby stråkorkester 1970—1995. Kortfattad historik av Pehr Tonberg.
Nykarleby damkör av Paula Bonäs.
 
Fester
Sång- och musikfesten 1914 av Otto Andersson.
Sångfesten i juni 1919 i Österbottniska Posten.
Sångfesten vid Kristliga folkhögskolan 7—8. 7. 1934 av Johannes Nyström m.fl.
 
Personer
Erik Bergman i Uppslagsverket Finland.
Maria Castrén.
En säregen nykarlebyspelman — Joel Hägglund av Sigfrid Bertlin.
Rafael Ahlbeck.
Klockare och orgelnister i Nykarleby församling 1809—1899 av Mats Björkstrand.
Rampljus: Caj Ehrstedt, ett konstnärsliv av Leif Nystén.
Zachris Topelius i dansens virvlar: en studie i den unge Topelius upplevelser i dansnöjena på 1830-talet av Gunnel Biskop.
Dans till Brylle Nylunds orkester av Brylle Nylund.
 
Seminariet
Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1897 av Mats Björkstrand.
Musiklivet vid Nykarleby seminarium 1873—1971 av Rafael Ahlbeck.
Musiken vid Nykarleby seminarium 1873—1971 av Rafael Ahlbeck.
 
Övrigt
Bidrag till nykarlebyområdets ljudhistoria av Lars Huldén.
Vinterkväll och brasa förr i tiden av J. L. Birck.
Stjärngossarna av J. L. Birck.
Spelmansträff av Einar ”Neger” Hagman
 
 (Inf. 2006-10-07, rev. 2018-09-02 .)