Hej Fredrik! 

De här minnesskedarna  fick min farfarsfarfar skeppsbyggmästaren Mats Henriksson Kif. Han vvar byggmästare på flera skeppsbyggen, bl.a.Alku, Ahti och Aina. Men skeppet Alexander II vardet bästa av dem.

I ett tidigare inlägg i Nykarlebyvyer sades det att en huvudstadstidning hade rapporterat att ”byggmästaren är en finsk bonde”. Tydligen hade han då i användning sitt nya efternamn. Han började sedan använda hemmansnamnet Nikonen, dit han gift sig som s.k. hemmåg.

     Skeden från skeppet Alexander II är lite förbryllande.Datum 24/9 1856 är för tidigt om sjösättningen var i oktober. Min farmor sa att han hade fått dem vid sjösättningen.

     Skedarna är mycket nötta, de lånades nämligen alltid ut vid alla läsförhör i Storsocklot, prästerskapet skulle äta med silverbestick.
Minnet af ”Ahti och ”Aina
Nästan oläsligt N_ _ till M Hs.n 1857.
 Af Skeppet AlexanderII:s Rederi åt M Henrikson den 24/9 1856.

 

Alf Nikonen tillhandahöll.


Läs mer:
Minne av skonerten Eko.
1856 och 1857 var Gustaf Eric Engman guldsmed i Nykarleby, så kanske han graverat.
Egentligen är detta inte souvenirer, men eftersom det i kapitlet Souvenirer finns andra skedar, lade jag in dem där.
Apostlasked.
(Inf. 2017-01-15, rev. 2017-01-15 .)