Kyrktallrik 4


Fackverket finns i mittspannet, så tallriken är någon gång från 1930- till 1980-talet.

 


Förstoring.


Stig Haglund tillhandahöll med kommentaren:

Detta låg framme vid pastorskansliet då jag var in dit och forskade härom dagen.


Läs mer:
En annan kyrktallrik.
En annan kyrktallrik.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler souvenirer.
(Inf. 2014-10-16, rev. 2017-10-24 .)

 
 


  • 4 belysningsarmaturer bortretuscherade
  • 3 öppningar på tornet justerade
  • 2 flaggstänger bortretuscherade
  • 1 trafikmärke (framför klockstapeln) bortretuscherat
  • växtligheten kompletterad i vänsterkant