Kyrktallrik 5


Fackverket finns inte i mittspannet och bron är ej höjd, så tallriken är någon gång från 1930- till 1980-talet.

 


Väggdekoration av tenn (?), 18,5 cm x 18,5 cm.
Förstoring.


Tina Nylund tillhandahöll med kommentaren:

Här kommer några bilder på souvenirer vi hittat bland mina svärföräldrars (Bernice och Enfrid Nylund i Ytterjeppo) kvarlåtenskap.


Läs mer:
En annan kyrktallrik.
En annan kyrktallrik.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler souvenirer.
(Inf. 2017-10-24, rev. 2017-10-24 .)

 
 


  • 4 belysningsarmaturer bortretuscherade
  • 3 öppningar på tornet justerade
  • 2 flaggstänger bortretuscherade
  • 1 trafikmärke (framför klockstapeln) bortretuscherat
  • växtligheten kompletterad i vänsterkant