Tygmärke med kyrkan och Kuddnäs

Det höga vattenståndet tyder på att märket är gjort efter dammhöjningen 1984.
Läs mer:
Tygmärke med vattentornet och kyrkan.
Tygmärke med kyrkan och monumentet vid Juthas.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler souvenirer.
(Inf. 2012-01-23, rev. 2013-09-08 . )