Förklaringar

Till och med julen 2013 samlade jag in Nykarlebystjärnor som finns i staden och runt om i världen. Hittills är Finland, Sverige, Norge, Irland, Spanien, USA och Canada representerade. Efter att Nykarleby-gruppen kom på facebook i mars 2014 tappade besökarna intresset för att publicera sina stjärnor här.

Även om jag inte längre aktivt efterlyser Nykarlebystjärnor p.g.a. att responsen med tiden blev så dålig, så tas bidrag ändå tacksamt emot. Skicka in en bild och berätta:
- vem som skickat in
- vilken koppling du har till Nykarleby
- var stjärnan finns
- vem som har gjort den och när
- ev. övriga uppgifter


Läs mer:
Bidragen årsvis.

Artiklar om tillverkare:
- Kalle Andersson
- Kalle Andersson
- Edvin Marklund
- Runar Renvall
- Ann-Maj Smedman
- Ann-Maj Smedman

Andra representerade tillverkare:
- Ralf Andersson
- Per Backlund
- Raoul Envik
- Karl Forsman
- Holger Haglund
- Rickhard Hansten
- Nils Heikius
- Torsten Johnson
- Hugo Juthbacka
- Nils Kvist
- Lars Lindfors
- Lars Pensar
- Lars Pensar renoverar
  en ”Marklundare”
- Valter Renvall
- Renvall
- Mikael Schalin
- Hugo Solvin
- Erik Wikström
- Göran Wikström
- Kalle Åström
- Jarl Örndahl


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Rev. 2020-11-25 .)