Ahlnäs, Socklot


Den sexuddiga stjärnan har satts upp hos familjen Ahlnäs vid Rijfs väg i Socklot sedan början av 1980-talet. Målningen av Håkan Ahlnäs (2008) var pärm i stadens kalender 2009.
Den sexuddiga stjärnan har satts upp hos familjen Ahlnäs vid Rijfs väg i Socklot sedan början av 1980-talet. Målningen av Håkan Ahlnäs (2008) var pärm i stadens kalender 2009. Förstoring.

 


Ett utsnitt ur sidan 49 i Upptäck Nykarleby i bild av Leif Sjöholm visar nästan samma vy. Här kan man se att Håkan tagit sig den konstnärliga friheten att göra de präktiga grindstolparna ännu präktigare.


Läs mer:
Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet av William Wik.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarleby i konsten.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
Vid Ahlnäs inspelades en del av Colorado Avenue.
(Inf. 2009-12-02, publ. 2009-12-08, rev 2009-12-02.)