Jonny Blomqvist, Nykarleby

Denna femuddiga stjärna är hissad i flaggstången vid Jonny och Pia Blomqvists ståtliga röda hus uppe i backen vid Juthbackkroken. Det ägdes tidigare av morfar Hugo Juthbacka, men var ursprungligen Albert Dyhrs sommarvillla som 1921 flyttades från Alörn.

Modellen är ovanlig och arrangemanget med belysning i armarna i stället för i centrum har jag inte tidigare sett.

En annan f.d. sommarvilla, V. K. E. Wichmanns Sjöhaga från Bådan, ägdes enligt uppgift tidigare av Hauta-aho och finns i Karlgrönfors. Petter August Lybecks finns vid Juthasvägen, Gustav Grahns finns vid Idrottsgränd och Calamnius fanns vid Borgaregatan.

 
Foto: Lars Pensar, januari 2005.*               *               *


När Pia Blomqvist bidrog med Solvins stjärna i Upplands Väsby, yppade sig ett perfekt tillfälle att få fakta om deras egen:


Hej,
Vår stjärna är gjord av Hugo Juthbacka i början av 1930-talet här hemma på vinden. Den hade då fyra uddar. Några år senare då det blev vanligt med femuddiga stjärnor, gjorde han om den till en sådan. Från början var det alltid färgat papper, men sen blev det lagt färgad plast i stället (kanske från slutet av 1970- eller början av 1980-talet).
     Den har alltid blivit uppsatt kring Lucia.
     Eftersom stjärnan började bli dålig förde vi den 2006 åt Ann-Maj Smedman för restaurering, men hon bedömde att stommen var för dålig att sätta vindtyg på (som utestjärnor har i dag), så hon gjorde en helt ny exakt kopia av den gamla med tyg på. Lagom till julen 2006 var den färdig och vi hissade då för första gången vår nya stjärna. Jag har meddelat Lars Pensar att vi nu har en ny stjärna ifall han vill ta bild av den också. Den gamla stjärnan har vi bevarat i uthuset.
     Det var bra att detta kom upp så länge Hugo ännu är i livet och med minnet i behåll, annars vet jag inte vem vi skulle ha frågat. När de gamla generationerna försvinner faller ju historien lätt i glömska.
     Jag vill med detsamma passa på och tacka för Nykarlebyvyer. Jag har haft mycket intressant läsning om vårt hus ”Rosavilla”, information som jag inte hade en aning om.

Mvh
Pia Blomqvist
(Inf. 2007-12-24.)

 

 


Foto: Lars Pensar, december 2007.Foto: Lars Pensar, december 2007.

 

Läs mer:
Herman Juthbackas bevingade ord.
Fler Nykarlebystjärnor.
(Inf. 2005-01-05, rev. 2009-11-14.)