Jan Haglund, Mariehamn

Skickar en bild på vår Nykarlebystjärna som alltid har hängt i vårt fönster till jul på alla de olika platser vi bott. Nu hänger den i fönstret på Bergshöjden i Mariehamn. Stjärnan har byggts av Runar Renvall 1998.


Jan Haglund fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2006-01-08.)