Nygård, Nykarleby


Hej Fredrik

Sänder över en Nykarleby-stjärna som lyser på Juthasvägen 17 i Nkby. Tillverkad av min morfar Jarl Örndahl under hans seminarietid 1923-28 i Nykarleby seminarium. I bokhyllan finns även 1 ex. av Hedströms bok. Tack för en fin och intressant sida.

Hälsningar.
Carl-Johan Nygård
Juthasvägen 17 Nykarleby

  Nykarlebystjärna hos Lindvall, Kållby
Femuddig Nykarlebystjärna. Färgerna är omvända mot Jakobstadsstjärnan som har röd mittdel (pentagonformad) och gröna uddar.


Läs mer:
Jarl Örndahl på minnestavla över stupade under vinterkriget 1939—40.
Till höger den gamla tändsticksfabriken i flyttat och ombyggt skick.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2007-01-05.)