Fynd från Aspskär


Jag bifogar här fotografier av föremål funna på Aspskär och redogör lite för deras ursprung.

I Bircks Nykarleby stads historia del II på sidan 375 hittas följande text: ”På Larsmårsholmen intill faret, numera sammanväxt med Aspskär, låg en tullstuga, varav grunden fanns kvar ännu på 1930- talet.”

Denna tullstuga (eller bevakningsstuga?) som omnämns torde ha funnits till för mycket länge sedan, troligen på 1600-talet, vilket bekräftas av de fynd som på den troliga ”högsta” platsen har hittats. Frågan är om inte denna stuga kunde ha varit den äldsta i skärgården? Bilderna visar gamla knappar, gångjärn av 1600-talsmodell (enl. bildreferensen bredvid), samt någon typ av stockkrampa?

Jag skall ännu tillägga att platsen där allt detta hittats hade utpekats åt oss av vår morbror Julius ”Julle” Sund, för omkring 40 år sedan. Han i sin tur hade fått uppgiften av sin far o.s.v. Platsen är en av de högst belägna på Lars Mårs Holmen.
Knapparna har en diameter på 20 och 21 mm. Finns det i läsekretsen någon ”knappexpert” som kan datera?

Föremålet som jag kallar stockkrampa (osäker på benämningen) är 45 mm brett och 170 mm långt.

Gångjärnet, den ena halvan är 100 mm på bredaste stället och 100 mm långt, så ett komplett gångjärn bör har varit 100 mm brett och 200 mm långt.
  

Som jämförelse ett förtennat gångjärn från 1600-talet.

 

Brynolf Blomqvist fotograferade och berättade.


Läs mer:
Fler fynd från Aspskär.
Fynd.
(Inf. 2006-02-04.)