Från kyrktornet mot nordost
Från kyrktornet mot nordost.
Notera telefonstolpen som ”mitt i gatan står”. Fotograferat någon gång mellan slutet på 1920-talet när K. J. Pensar etablerade en bensinpump och 1937 när Samskolan (det vita huset längst bort i mitten) byggdes ut.
Stig Haglund tillhandahöll.
Förutom att det är betydligt lummigare på den äldre bilden, skiljer sig vyerna på några andra punkter. Kyrkbrunnen i nedre kanten är flyttad från Normalskoltomten, ett stort skyltfönster är upptaget och två entréer igensatta på nuvarande Sandqvists gård (dåvarande Holmströms) i nedre vänstra hörnet.
Foto: Lars Pensar, maj 1992.


Uthuset på Sandqvistska gårdsplanen förstördes i en eldsvåda.
Foto: Lars Pensar, maj 1992.


Läs mer:
Från kyrktornet mot öster fotograferat vid samma tillfällen.

Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2004-04-18. Kompl. 2005-08-28, rev. 2014-10-19 .)