Anteckningar från emigranten Viktor Käldströms besök i Alaska


Eftersom jag har en del material som jag fått av emigranten Viktor Käldströms son Karl vill jag gärna sända det vidare eftersom det berör ett av de sista segelfartygen som seglade på Nykarleby.

Den följande vintern sökte Viktor Käldström, Frank Lawrence och två andra svenskar efter guld i Redmond Creek ungefär 90 km sydost om Fairbanks. En dag gick Viktor ut för att jaga, och då fann han i en dal bevuxen med stora träd, ett övergivet skjul, där någon oerfaren guldgrävare hade grävt en 80 fot djup oproduktiv gruvgång.

Viktor steg in i skjulet, som inte blivit byggt av någon som hade tummen mitt i handen. En liten lucka var utskuren nära fönstret och i en springa var ett vitt papper instucket. Viktor vecklar ut pappret och på pappret finns ett skepp ritat.

Som sjöman granskade Viktor teckningen noga och konstaterar att den var ritad väldigt exakt, den som hade ritat skeppet hade haft gott om tid. Viktor försöker se om han kan hitta något namn på skeppet, till sin förvåning läser han på skeppets sida

K A R L   G U S T A V   N Y K A R L E B Y

Den som ritat skeppet måsta vara från Nykarleby. Känner jag honom? Finns det något annat namn på tecknaren? Jo, hans namn finns i det ena hörnet — det var Joel Westerlund, han som vi kallade för ”Jeppo”. Världen är ändå liten!

De fyra kamraterna fortsätter sitt guldsökande kring Fairbanks omgivningar, och lyckan är plötsligt med dem, de gör sitt guldfynd nära Tenderfoot Creek. De fann tillräckligt för att överleva men inte tillräckligt för att bli rika. De sålde sin inmutning och Viktor reste hem till julen 1907. Det följande året återvände han till Fairbanks, men år 1909 lämnade han Alaska för gott.Dage Byggmästar.


Läs mer:
Fakta om Carl Gustaf av Erik Birck.
Innehållsförteckningen till kapitlet Sjöfart.
(Inf. 2005-02-13.)