Hej!
 
Sänder här en epistel om ett naturfenomen som det förunnats få mänskor att få se, åtminstone i Norden. Jag har haft turen att möta det t.om. två gånger vid Andrasjön. Kan det vara nåt för vyerna?

[Absolut!]


”LUSKUNGEN”


Härmasken, luskungen, daggormen, sillskredet, bandormen är bara några av de namn som man begåvat detta mytiska  fenomen med i folkmun. Tack vare att det är så ytterligt sällsynt har mängder av skrockbetonade föreställningar uppstått omkring det. Förr i tiden ansågs det förebåda krig eller andra större olyckor, och den som sett fenomenet med egna ögon blev förföljd av otur.
 
En härmask liknar ett grått rep, 2–4 cm grovt, av varierande längd, och kan bli upp till två meter. Det innehåller mängder av ett par millimeter långa vitaktiga larver som ivrigt krälar på varann och strävar åt samma håll.  De bildar en rörlig massa som är omsluten av ett slemhölje, och hela ekipaget rör sig framåt någon centimeter på ett dygn. Det är sorgmyggans (lat. sciaridae) larver som har detta besynnerliga beteendemönster som ingen biolog har kunnat förklara. Sorgmyggor ser vi ofta på våra verandafönster vid Andrasjön, utan att därför någon luskung syns till. Härmaskens ovanlighet illustreras av ett uttalande av biolog Lars-Åke Janzon vid Naturhistoriska Riksmuseet i Sverige, apropå en iakttagelse i Råneå år 2010: ”Den är en sällsynt företeelse. Fyndet i Råneå är det tredje jag hört om på tio år”. Hos oss har såvitt jag vet  en enda iakttagelse uppmärksammats, nämligen i Kovjoki, enligt Vasabladet av den 11.8.1998. 
 
Mitt första möte med en luskung skedde nångång på 40-talet, exakt vilket år kan jag inte minnas. Jag var på hemväg till fots från lingonplockning när jag nästan trampade på den där den låg tvärs över vägen utanför Aina Rönnings villa (senare bl.a. Wedins, numera fam. Pensars).  Visst tyckte jag att den var märkvärdig, men anade inte att den skulle vara så otroligt sällsynt, då jag aldrig hört talas om den förut, vilket inte heller någon i familjen eller mina bekanta hade.
 
När jag följande gång fick se en luskung var det på vår egen villagård vid Andrasjön den 1 juli 1988. Den låg på stigen till utedasset mitt på dagen, i skugga. Nu var jag bättre påläst om fenomenet så jag fotograferade den genast, och kollade upp den flera gånger under dagen för att se om den gjorde  några ”framsteg”, men dessa var nog små, någon centimeter bara. I spåret där den hade färdats låg slemrester och ganska mycket döda larver. Den låg helt rak, och vad dess mål var förblev obegripligt. Följande morgon gick jag genast för att se om det hänt något under natten, och nu var den utdragen till dubbel längd mot förut och hade böjt sig i en krok, som om den hade ångrat sin färdriktning. Jag tog ett nytt foto. Påföljande dags morgon gick jag åter för att se på den, men då var den försvunnen, utan ett spår! Den upplösningen hade varit intressant att se. Mina foton är tyvärr ganska dåliga men ger kanske ändå någonslags uppfattning om den underliga härmasken som måste ha innehållit tusentals larver. 
Hela luskungen. Förstoring.Detalj.


Skulle någon annan i våra trakter ha observerat en luskung skulle det vara trevligt om den iakttagelsen kunde beskrivas t.ex. i Nykarlebyvyer.

Att fenomenet sysselsatt folklivsforskare på akademisk nivå visas av en enkät utsänd av Lunds Universitet 1942. Jag bifogar den, tillika med mina två foton från 1988.

 


LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV
LUF 43, sept. 1942


LUSKUNG, (ÄVEN KALLAD HÄRMASK, SILVERSKRED, DAGGORM M.M.)


Känner Ni till någon företeelse kallad luskung, även känd under benämningarna härmask, silverskred, daggorm, myorm, bandorm, boorm, bodrag, gråen m.m.?

Hur ser den ut?

Vad består den av?

Hur lång och hur bred är den?

Är den tjock eller tunn?

Vilken är den vanliga benämningen på denna företeelse ibland Eder orts infödda befolkning?

Vilka andra benämningar har Ni hört?

Vilka föreställningar äro i Eder ort förknippade med denna företeelse?

Anses den bebåda eller betyda något särskilt och i så fall vad?

Anses ett möte med denna företeelse ha någon särskild betydelse för den person, som ser den?

Betyder det något särskilt, om man vidrör den?

Kan vem som helst få se den?

Är man rädd för den?

Varför?

På hurudana ställen brukar den finnas?

Var kommer den ifrån?

Hur har den bildats?

Vad blir det av den?

Visar den sig ofta eller sällan?

Har väderleken någon betydelse?

Tycker den t ex om solbelysning eller skugga?

Vid vilken årstid visar den sig?

Har den synts i år och i så fall när?

Vem såg den?

Vilka personer vet Ni om som har sett den och vad har de berättat om den?

Känner Ni någon person i Eder ort eller på annan plats, som har särskilt intresse för den och som har ritat av eller fotograferat den?

Har Ni mer att omtala härom, än som efterfrågats?

I så fall vad?


Karl O. J. Wenelius, mars 2012.
(Inf. 2012-04-18, rev. 2012-04-18 .)