Andrasjövagnen

Den 8 november 2010 återvände en av de ursprungliga tågvagnarna från den smalspåriga järnvägen till Kovjoki. Vi på museijärnvägen Nykarleby Jernväg visade upp den för allmänhete den 1 maj 2011. Det hade då gått 95 år sedan den lämnade Kovjoki station! Vagnen byggdes på Sandvikens Skeppsdocka & Mekaniska verkstad i Helsingfors 1901 (senare känt som Wärtsilä, MasaYards etc.) på beställning av Nykarleby stad på grund av den snäva kröken vid Brostugan. De längre vagnarna med boogieaxlar i vardera änden genade så mycket att det fanns risk för att de skulle stjälpa.

I stadens arkiv finns fortfarande underhandlingar, beställning och faktura över denna vagn. Ursprungligen hade man tänkt sig en öppen vagn, men kom småningom fram till denna konstruktion. Vagnen såldes vidare av Aleko Lilius, som köpte hela järnvägen 1916, och kom på slutet av sin aktiva tid att tjäna som matbarack på Kaukas pappersbruk i Villmanstrand. Den sparades därefter för ett framtida museum, men efter fabrikens nedläggning fick vi överta vagnen med god hjälp i förhandlingarna av både Finlands järnvägsmuseum i Hyvinge och Jokioisten Museorautatie i Minkiö.Skylten.Nykarlebyvagnen på bangården i Kovjoki de 8 november 2012. Förstoring.Vagnnteriör den 1maj 2011.Anders Fors tillhandahöll och fotograferade.


Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
(Inf. 2012-12-06, rev. 2012-12-06 .)

 

"Det vita är något mindre än tidigare efter renoveringen." Hösten 2001.