QSL-kort från Nykarleby

I mina samlingar ingick några QSL-kort från Nykarleby. Tyckte att det skulle vara trevligt att få se fler, så jag vände mig till Alf Blomqvist som tillhandahöll bilder och information om Nykarlebynejdens sändaramatörer r.f.

OH betyder Finland (samma beteckning som nationalitetsbeteckning för flygplan) och 6 står för Vasa län.

Kapitlet är mindre lokalpatriotiskt än normalt, eftersom även kort från Jeppo och Munsala presenteras.Nykarlebynejdens sändareamatörer r.f

Både DX-are (lyssnar på rundradiostationer eller/och radioamatörstationer) och radioamatörer använder sk. Q-förkortningar.

QSL = en bekräftelse/verifikation på att det är den aktuella stationen som hörts.

Nykarlebynejdens sändareamatörer r.f., förkortat NSA, är inskriven i föreningsregistret den 14 mars 1974.

Stiftelseurkunden är daterad 3.9.1973, Munsala och undertecknad av Ralf Hästbacka, Bertel Holmlund och Hans Wikman.

Anhållan om inregistrering är gjord med samma datering och föreningens funktionärer var följande:
- Ordförande Ralf Hästbacka
- Kassör Bertel Holmlund
- Sekreterare Hans Wikman

Av dessa personer är Ralf Hästbacka fortfarande aktiv (efter en längre periods tystnad).

Avsikten med föreningen är

§1

... en sammanslutning av radioamatörer och radiointresserade i Nykarlebynejden med Munsala kommun som hemort.

§2

Föreningen har till uppgift att sprida och upprätthålla radioamatörintresset genom att
1. vara medlemmarna behjälpliga vid anskaffande av radioamatörtillstånd,
2. anordna föreläsningstillfällen, kurser, utge och anskaffa facklitteratur


Föreningen har sina verksamhetsutrymmen i f.d. Munsala kommuns utrymmen i Munsala kommundel i Nykarleby. Där finns en hel del olika sorts radioamatörutrustning. Möten är normalt varje måndag. Vi har också alla egen utrustning hemma.

På årsmötet 2003 valdes följande funktionärer:
- Ordförande Pehr Hending
- Styrelseledamöter Alf Blomqvist (sekreterare) och Reijo Leppiniemi (kassör)
- Styrelsesuppleanter Arttu Flen och Thomas Norrback


Alf Blomqvist.


Läs mer:
QSL-kort från:
- Nykarleby och Nykarleby landskommun
- Jeppo
- Munsala
Föregångaren Nykarleby radioclub.
Maria i etern och Radioamatörerna håller kontakt, Pelle fick Takalo-gratulationer! 1976
I slutet på Föreningsväsen i Uppslagsverket Finland finns länkar till fler föreningshistoriker.

Finlands Radioamatörförbunds webbplats.
(Inf. 2004-01-10, rev 2023-08-18 .)

Maria i etern och Radioamatörerna håller kontakt, Pelle fick Takalo-gratulationer!