Tema pimpelfiske

 
Nejonögonfisket och siklippningen har ju dokumenterats fylligt i vyerna, men ytterligare en fiskeform som alltsedan 1950-talet varit lika populär bland fiskeintresserade i staden är pimpelfisket vintertid i skärgården, vilket kanske kunde uppmärksammas?
 
Den första pimpelfiskaren jag kan minnas var Georg Högbom, alkodirektören. När min far och jag i mitten av 1930-talet gjorde sparkstöttingsutfärder på isarna såg vi honom ofta sitta mitt i Kråkskärssundet i en liten kur, troligen en släde av faner som han stjälpt på ända och på så sätt fått sig ett vindskydd. Vi beundrade hans abborrfångst som kunde vara betydlig, och detta kan ha varit upptakten till mitt eget intresse för sporten.
 
Ett par årtionden senare hade flugan spritt sig, och skaran pimplare på söndagarna kunde röra sig om kanske tjugo personer, alla kända stadsbor. Där fanns Ernst och Ingmar Jouper, lantmäteriingenjören Lauri Lang, affärsmännen Ragnar Westerlund och Armas Pihlainen, gjuterimästaren Rudolf Ström, slaktarna Hugo Gleisner o. Ernst och Bernhard Eng, Nisse Nordling (ofta med fru Hjördis), Berndt Westerlund, Hjalmar Sund, ”Mon-William” Hägglund, Edvin Marklund, Erik Renlund och flera andra som jag glömt namnen på, samt några yngre nybörjare.
                                                                           
År 1956 hölls ett möte med 16 deltagande personer i avsikt att bilda en förening för Nykarleby Sportfiskare.  Det enda utfallet av mötet blev bara ett beslut om att ordna en pimpeltävling den 4 mars, vilken också kom till stånd. Frågan om bildandet av en förening tycks inte ha behandlats överhuvudtaget, så säkerligen fanns det inte intresse för saken. (Se bifogade protokoll från mötet).
 
Pimpeltävlingen med en stor skara åskådare gick av stapeln med Loppan som utgångspunkt, och refererades efteråt i Österbottniska Posten. (Se bifogade urklipp).
 
År 1962 tillkom ett helt nytt slag av pimpelfiske: Pimpling av lake i mörker i februari. Till en början var vi ett litet fåtal av stadsborna  som ägnade oss åt detta, men ganska snart hade ryktet gått om våra goda fångster, och folk strömmade till i mängder från Jakobstad, Pedersöre och t.o.m. från kommuner längre borta.  Detta i sin tur gjorde att yrkesfiskarna ilsknade till, och en häftig polemik i Österbottniska Posten blev följden. Till slut förbjöd Nykarleby Fiskelag år 1981 lakpimplingen, helt orättvist tyckte vi, men kunde ingenting göra åt det. Grälet uppmärksammades t.o.m. i rikspressen, bl.a. i Hufvudstadsbladet (se urklipp), samt i ett inslag i riksradion. Förbudet torde i princip gälla än idag.


Karl Wenelius tillhandahöll.


Läs mer:
Sportfiskarnas möte 1956.
Pimpeltävling på Andra sjön i Österbottniska Posten 1956.
Lakvaka i nordannatt av Karl Wenelius i Svenskt fiske 1967.
Dessa fantastiska aprilmorgnar av Karl Wenelius i Svenskt fiske 1970.
Förbud mot lakpimpling i Nykarleby i Hbl 1981.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
(Inf. 2011-01-16, rev. 2011-04-06 .)