”En doldis bland Nykarlebybor”

Slussbyggmästaren Nils Sahlbom
1761–1798

(far till mamsell Anna Susanna Sahlbom)


Vintern 1783 arbetar Nils Sahlbom i Nykarleby, utflyttad till Stockholm den 28 april 1783. Vigd med Anna Maria Nyman i Nykarleby den 9.10.1783. Anna Nyman utflyttad till Lempäälä 26 oktober 1783. Första barnet Anna Susanna född i Lempäälä 6.1.1784. Nästa barn föddes i Nykarleby 1.11.1785, sedan ytterligare minst två barn, dessa är troligen födda i Sverige.

Barnen gick i Nykarleby Pedagogi och fadern är byggmästare och har entreprenad vid Trollhättan slussbygge. När sista sonen Samuel inskrevs i skolan 1801 antecknades att modern är ”Trollhätte Slussbyggmästare Enka”.

Enligt Nykarleby församlings kommunionbok är paret Sahlbom bosatta på Forsbacka och Nils Sahlbom är född 15.2.1761. Födelseorten framkommer inte, men troligen i stockholmstrakten. Sahlbom var således endast 22 år när han som byggmästare arbetade i Nykarleby.Trollhätte kanalbygge. Bild från Wikipedia.


Nils Sahlbom arbetade i Nykarleby vintern 1783 och bodde troligen i närheten av det stora bränneribygget vid Haraldsholmen. På våren hade han en ”dejt” med Anna Nyman. Den 28.4.1783 reste han från Nykarleby till Stockholm. Senare skulle det visa sig att Anna Nyman hade blivit gravid. Under sommaren 1783 var de säkerligen i brevkontakt där hon berättade om situationen och att hon önskade att de gifte sig, därför återkom han till Nykarleby och bröllopet hölls på Forsbacka i Kyrkbyn den 23.10.1783.

Troligen var det han som ansvarade för bygget av ”Kvarn och hjulhuset och dammen” vid bränneriet. Konstruktionen av vattenrännorna, dammen och dammluckorna påminner ganska mycket om ett bygge av slussar med höga stenmurar. Arbetet gick också lättare att utföra på vintern när det kunde ske från isen och stenar kunde köras fram med släde.

Forsbacka-gårdarna där Anna Nyman bodde var också i närheten. Arbetsplatsen vid bränneriet var för den tiden en stor arbetsplats och ganska speciell, med många främlingar och ”finare personer” dit ungdomen från närområdet drogs av nyfikenhet för att se vad som höll på att byggas.

Efter att de gift sig flyttade de till Lempäälä, där Rikala kanal höll på att byggas. Slussarna där var av samma typ som slussarna vid Trollhättan i Sverige och byggda av sten.

Under hela Nils Sahlboms korta liv, 36 år, arbetade han med slussbyggen, främst vid Trollhättans slussar. Familjen bodde i Nykarleby, där Sahlbom hälsade på endast då och då. Kanske var det just en sådan resa till Nykarleby för att hälsa på familjen som tidningsnotisen noterar att byggmästaren Sahlbom återkom från Finland till Grisslehamn den 6.8.1792.


Inrikes tidningar 6.8.1792:

Grisslehamn den 31 juli. Posten av den 24 och 27 juli avgick härifrån till Eckerö, den förra den 25 juli eftermiddagen, men den senare hindrad av storm och motvind, avgick inte förrän än den 30 juli förmiddag. Från Finland har ankommit: Generalmajoren von Essen, Överstelöjtnanten Baron Stackelberg, Baron Lybecker, Löjtnant Palmroth, Assessor Georgi, Hofsekreterararen Stenborg och Byggmästaren Sahlbom. Avresta är: Major Zaget som kurir, samt handelsmännen Bertlin och Dahl.


I en notis i Inrikes tidningar 23.5.1798 får vi uppgiften att Nils Sahlbom dött:

Bergsprängnings etreprenören och byggmästaren Nils Sahlbom, död på Trollhättan den 8 maj, vid 36 års ålder.


Källor:
Nykarleby församlings kyrkböcker.
Nykarleby Pedagogi, Nykarlebyvyer.
Inrikes tidningar.


Lars Smeds skrev och tillhandahöll med kommentaren:

Jag bläddrade på Nykarlebyvyer och läste om Anna Susanna Sahlbom som höll skola. För omkring 10 år sedan försökte jag göra en utredning av en Nils Sahlbom som var i Nykarleby på våren 1783. Paula Mäkelä funderade om det kunde vara någon sammanblandning av namn med Jacob Rijf, hon menade att han den tiden åkt till Stockholm. Nej, någon sammanblandning var det inte.

Vad jag då inte kunde förstå var vad en slussbyggmästare kunde ha haft för ärende i i Nykarleby. När jag nu på nytt tittade på utredningen och såg att Anna Nyman bodde på Forsbacka förstod jag samanhanget med Bränneriet.


Läs mer:
Ny Carleby Regale Bränneri.
(Inf. 2020-02-12, rev. 2022-01-05 .)"Det vita är något mindre än tidigare efter renoveringen." Hösten 2001.