Josef Herlers Bokhandel, Nykarleby

I besittning af Eder ärade — bref — brefkortrekvisition af 18/9
å Berg: Räknelära, Pallén: Historia, Sel ..: Botanik, Larsson: Psykologi
meddela vi Eder att det rekvirerade — för närvarande är slut å lagret — är totalt ut-
såld — ny upplaga är under utgifning — utgifes icke — expedieras om ca ...
dagar — finnes endast häftad — inbunden — uppfodrad — erhålles endast komplett
hafva vi expedierat direkt, som — korsband — postpaket — postförskott — fraktgods
— ilgods — den 22/IX.17 — Eder rekvisition hafva vi annoterat — är otydlig —
emotse en förtydligad rekvisition — är för oss obekant under denna titel.

...eterberg: Kemi & Geologi ej å lager. Få vi reko?
Tegnér: Samtl. Arbeten I/V kr 8: ej å lager. Avser Ni möjligen Fritiofs saga?

Helsingfors, den 22 sept. 1917

Obs! Kronkursen är förhöjd
1 kr= Fmk 2,75

Högaktningsfullt
Akademiska Bokhandeln
...


Folke Holmström tillhandahöll.