Apropå att spela skruv

I avsnittet, Apoteksgården, som ingår i “Jag minns min sköna stad” av Börje Wilkman, berättar han bl.a. om hur hans far på 1930-talet fördrev tiden i apoteket med att spela skruv med sina vänner. (Skruv, som på den tiden spelades framför allt i Ryssland, Finland och de baltiska länderna, är ett sticktagningsspel för fyra personer som spelar två och två i lag och påminner på så sätt till vissa delar om t.ex. bridge).

Själv har jag också några minnen av spelet eftersom skruv spelades hemma hos oss på 50-talet. På hösten, när skolorna börjat igen efter sommarlovet, samlades nämligen fyra herrar regelbundet för att spela skruv turvis hemma hos varandra. Dessa var förutom min far R. Holmström, lektorerna O. Holmqvist och T. Korsström samt ingenjör L. Lang.

Spelet förlöpte i allmänhet lugnt och städat, men ibland kunde höjda röster höras från vardagsrummet. Då var det oftast någon i teamet som hade gjort bort sig och blev tillrättavisad av sin partner. Och för det mesta var det lektor Holmqvist som då hade tabbat sig och därigenom förorsakat en poängförlust.− Han var för övrigt den ende i sällskapet som rökte cigarr.  Detta ogillade min mor i allra hösta grad och försökte på olika sätt motverka att tobaksröken skulle sätta sig i väggar och inredning utan att dock lyckas speciellt bra, tyvärr.

Hur länge gruppen hölls intakt och fortsatte spelandet vet jag inte, men ännu i slutet av 50-talet höll man på. Vid den tiden bodde L. Lang i Jakobstad och jag fick äran att skjutsa de övriga herrarna dit då det var Langs tur att stå för värdskapet. Det gjorde jag gärna och kunde under tiden umgås med mina vänner tills det var dags att föra hem spelarna till Nykarleby igen. – När vårterminen närmade sig sitt slut upphörde spelandet och av de ”straffpengar”, som förlorarna hade betalat in till spelkassan under spelåret, utdelades ett stipendium åt någon förtjänt seminarist. Och det tycker jag var en både ädel och förhoppningsvis uppskattad gest från skruvgänget.


Folke Holmström tillhandahöll.


Läs mer:
Skruf i Nordisk Familjebok.
(Inf. 2017-11-19, rev. 2020-11-15 .)

 
 


  • 4 belysningsarmaturer bortretuscherade
  • 3 öppningar på tornet justerade
  • 2 flaggstänger bortretuscherade
  • 1 trafikmärke (framför klockstapeln) bortretuscherat
  • växtligheten kompletterad i vänsterkant