Jo !


Min syster Helena har varit lektor i finska i Katedralskolan i Åbo, Folke, den
idrottsintresserade blev lektor vid Vasa Tekniska, fysik samt studiehandledare. Birgitta blev lektor i tyska och studiehandledare i Pargas gymnasium. Rabbe ekonom på firma Sarlin i Helsingfors. Putte blev sjökapten och rederiengagerad. Sten gick 15 m under jorden i Helsingfors som Försvarsmaktens dataman och brodern Carl utbildade sig i Stockholm till läkare, specialist i psykiatri och och efter överläkartjänst på Norrtulls sjukhus i Stockholm har han börjat sin nedräkning i Karlstad. Han äger och ägnar sig åt sin gamla prästgård i Värmland. Kurt blev skattedirektör i hemtrakten och nedräknar som länets skatteboss. Jan-Erik blev mattelektor i Kokkola med stor vurm för djuphavssegling med skolskepp. Av alla oss som lekte på älvens is mellan Stora bron och Kraftverket och längs Kyrkogatan-Bankgatan på 1940-talet och in på 50-talet, har endast Kurt och jag återvänt till hemtrakten.

Här kanske jag fortsätter någon gång med en berättelse om alla äldre människor, affärer, händelser mellan Kraftverket och Mejeriet.


Lars Pensar, februari 2003.