9.  Juthbackamarschen

Ett evenemang, som av slumpen fördes till Nykarleby och Juthbacka, fick sin upprinnelse, då Österbottniska konditionskommittén i sin styrelse i början på 70-talet invalde Gurli Dumell. Från Svenska gångförbundet kom en inbjudan till ÖKK om  att delta i ett läger i Vemdalen 1973. Enda deltagare från Finland visade sig vara Dumell, då verksam i Kronoby. Lägret var överraskande avsett för tävlingsgångare, men allt gick väl. Finska gångförbundet fick korn på den enda finländska deltagaren och kontakterna med Sverige öppnades. ”Sagamarschen” inbjöd till deltagande, Svenska gångförbundet planerade en marsch från kust till kust och ville gärna ha kontakter med Finland.


Och så började det

1974 hölls en tvådagars introduktionskurs i konditionsgång på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.  Bland de 20 deltagarna fanns då Berit Thors, som när frågan om att anordna en konditionsmarsch i Finland utbrast: ”Varför ordnas inget i Nykarleby?”
 
På hösten skulle konditionsfrämjandet i Finland fira 10 år, och frågade sig för om något lokalt kunde ordnas i Österbotten. Dumell frågade, om hon får bjuda ut arrangemanget först i Nykarleby och kallade samman representanter för Idrotts- och turistnämnden och några andra personer intresserade av idrott. Den sammankallade gruppen utnämnde sig själv i det sammanhanget till organisationskommitté för en marsch i Nykarleby. Till en början talade man om en Juthasmarsch, men snabbt blev det namnbyte, dels för att man som startplats tänkte sig det då stängda och overksamma Juthbacka, dels för att namnet Juthasmarschen kanhända ledde tankarna på militära banor.

En tävling för att åstadkomma ett emblem för marschen utlystes, marschdiplom trycktes. Emblemtävlingen vanns av Ralf Skåtar.  Som medarrangör kom lokaltidningen JT med i bilden genom redaktör Sten Westerholm.

Nu fick Nykarlebynejdens och Österbottniska konditionskommitténs present till Konditionsfrämjandet i Finlands 10 års-jubileum, bli just ”JUTHBACKAMARSCHEN”.


Första marschen

År 1975,  den 5 oktober gick den första marschen av stapeln.  Marschrutten gick längs gamla banvallen till Andrasjön – Bonäs – Lojlax – Munsala – Ytterjeppo – Juthas – Juthbacka.

Deltagarantalet blev en total överraskning. Med endast 30 förhandsanmälda kom nu 400, som trängdes i den smala korridorförbindelsen mellan restaurangutrymmet och herrgården, för att få sin anmälan registrerad. Någon service som mat, dryck och bastu kunde man inte erbjuda deltagarna den gången, men det skulle bli bättre.
Från 1977 när Svante Isomaa blev restauratör kunde bastu och bespisning erbjudas i servicehuset.

I tretton år gick marschen i stadens regi och berörda nämnder tog ansvaret och Gurli Dumell var kontakten till konditionsfrämjandet. I och med hennes övergång till tjänst i annan kommun, blev konditionsfrämjandet dragare av arrangemanget och Helena Lillrank trädde till. Efter ett par år kom nya förmågor att handha uppgifterna vid marschen, men lokala företrädare har hela tiden behövts för att få det hela att fungera. Lokala företag har skänkt  priser, konditionsfrämjandet har i viss mån bidragit ekonomiskt.


Den nordiska marschbuketten

Juthbackamarschen hör härefter till den ”Nordiska marschbuketten”, som i tiderna startade som ett marscharrangemang med en marsch från varje nordiskt land. Till en början var det endast Solvallamarschen som gällde för Finland. I dag är det också  Juthbackamarschen och Ålandsmarschen som räknas, när man som deltagare i en marsch i varje nordiskt land, kan erhålla nordisk marschmedalj.

Vid Juthbackamarschen inleder man, efter att anmälningarna tagits emot med en information om rutten, bespisning och praktiska detaljer, med en kort andakt av någon av församlingens präster, varpå ett ”lycka till” är startsignal.

Marscherna lär oss att inte behöva vara först. Starttiden är mellan klockan nio och elva. Tidtagning sker inte och efter återkomst till Juthbacka får alla deltagare diplom och ett litet pris. Jubileumsmedalj och pins har också delats ut. Under de trettio år Juthbackamarschen försiggått har flere tusen personer genom den kommit i kontakt med den gamla herrgårdsmiljön och Nykarlebytrakten.


Den sista marschen

Den sista Juthbackamarschen försiggick den13 och 14 september 2008. Den 13 september vandrade 21 norrmän och ett femtontal ortsbor på en historisk vandring till Juthas monument med guidning av Lars Pensar. Vid monumentet fanns möjlighet att övervara festligheterna där i anledning av 200-års minnets firande.

Den 14 september deltog 127 deltagare i den sista marschen. Under alla dessa år har Gurli Dumell hållit i trådarna. I och med att evenemanget nu upphör, kan Gurli, med all heder, se tillbaks över de 33 år marschen varit ett återkommande evenemang i Nykarleby.


Lars Pensar, manuskript till outgiven historik om Juthbacka.
(Inf. 2017-10-17.)

Innan denna skrevs publicerades
nedanstående om Juthbackamarschen

 

*     *     *


Juthbackamarschen —

ett evenemang i Nykarleby sedan 1975


Juthbackamarschen fick sin upprinnelse i en introduktionskurs i konditionsgång på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby år 1974.
     Året innan hade Gurli Dumell, som enda finländska representant, deltagit i ett läger i Vemdalen i Sverige, anordnat av Svenska gångförbundet. Detta ville också gärna ha kontakter med Finland. Konditionsfrämjandet i Finland skulle fira sitt 10-årsjubileum, och frågade sig för om något lokalt evenemang kunde arrangeras i Österbotten. Dumell vände sig först till representanter för idrotts- och turistnämnden i Nykarleby och man beslöt att anordna en Juthas marsch. Namnet ändrades emellertid till Juthbackamarschen eftersom starten skedde från Juthbacka gård.
     Den 5 oktober 1975 gick den första marschen av stapeln med marschrutten Gamla banvallen — Andra sjön — Bonäs — Lojlax — Munsala — Ytterjeppo — Juthas och Juthbacka. Deltagarantalet var över 400 till arrangörernas glada överraskning.
     I tretton år gick marschen i stadens regi, varefter Konditionsfrämjandet blev dragare, dock med lokala företrädare som medhjälpare.

     Juthbackamarschen hör härefter till den ”Nordiska marschbuketten”, ett marscharrangemang där man, med en marsch från varje nordiskt land, kan erövra den nordiska marschmedaljen.

     Från början blev ”Juthbackamarschen-medaljen” belöningen för genomförd prestation. Den har ritats av Ralf Skåtar. Dessutom tilldelas deltagarna ett diplom. Ett armmärke och en ”pin” kan man också förvärva i samband med marschtillfället. Även en jubileumsmedalj har präglats till Juthbackamarschens 10-årsminne

     Under de drygt trettio år marschen försiggått, har flere tusen personer genom den kommit i kontakt med den gamla herrgårdsmiljön och den vackra nykarlebytrakten.

 

 

  
Tygmärke 6,5x8 cm.
Medalj 5,5x7 cm.

Pin 2,4x2,8 cm.


Lars Pensar den 3 december 2006.
Hösten 2008 marscherades det för sista gången.*            *            *Från stadens webbplats den 24 januari 2009:


Den sista Juthbackamarschen 13–14 september 2008

Den 34 och sista Juthbackamarschen går söndagen den 14 september 2008 med en kortare historisk vandring i ”minnenas tecken” på lördag den 13 september.

Marschen kanske uppstår i någon form, men i sin nuvarande form avslutas den.

Avslutningen blir speciell, eftersom man i Nykarleby och Oravais samma helg minns ”Två Ödesdagar 1808” och bl.a. slaget vid Jutas. Den historiska vandringen i minnenas tecken på lördag eftermiddg går till Jutas. Även söndagens marsch tangerar det forna slagfältet.

Marschen är med i den nordiska marschbuketten och är även godkänd av internationella folksportsförbundet – IVV.

Juthbackamarschen kom egentligen till som Österbottniska konditionskommitténs (senare Konditionsfrämjandet i Österbotten) och Nykarlebynejdens ”gåva” till Konditionsfrämjandets 10-årsjubileum år 1975. Konditionsfrämjandet – en del av Finlands svenska idrott – har även omorganiserats, så det är väl på sin plats att även marschen omorganiseras. Om och i vilken form den i så fall återsuppstår får framtiden utvisa.

Som medarrangör för denna sista marsch står Forsby–Ytterjeppo hembygdsförening. Även Nykarleby hjärtförening är med och ”tar pulsen”.

Lördagens vandring startar kl. 14.30 från Brostugan i centrum av Nykarleby och går till monumentet vid Jutas. Guidning sker längs vägen.

På kvällen blir det storsamling med mat och program utomhus i Nykarleby – ”Afton i NyCarleby”.

Söndagens vandring om 7 km, 15 km eller 22 km startar vid Juthbacka kl. 9–10. Anmälan från kl. 8.00 vid startplatsen.

Saft och bulle serveras vid Jutas och de två längre sträckorna har en resp. två andra saftstationer.

Efter marschen finns det möjlighet till dusch vid Juthbacka.

Alla som deltar (gäller både lördag och söndag) erhåller diplom och deltar i utlottning av ett stort antal priser. Det finns även möjlighet att köpa Juthbackamarschens medalj.

Närmare upplysningar erhålles av Gurli Dumell, per tel.

Välkommen med på den sista Juthbackamarschen!


Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Fler medaljer.
Ralf Skåtar har också designat IF Minkens och IF Nykarlebynejdens klubbmärken.
(Inf. 2006-12-03, rev. 2023-07-18 . )