TRÄPROFESSORN


Träprofessorn, båten med namnet Zacharias Topelius, mätande 133 läster, byggdes på Alön och gick av stapeln sommaren 1873.


Kapten Sarlin
(boende i staden på Norra Tvärgatan 4, idag Borgaregatan och står kvar) som gift sig hösten förut, bodde den sommaren med sin unga fru i ”Myggan” och övervakade byggandet. Han gjorde samma höst en kortare tur med det under segel nybyggda fartyget. Följande vår fick fartyget en auxiliär ångmaskin inmonterad. Hedström och kapten Olson hade rest till Helsingfors för att hos Topelius anhålla om hans celebra namn för hemstadens egen ångbåt.

Ogärna gav Topelius sitt medgivande och lär ha yttrat: ”Jag tackar för äran, men mina herrar, jag måste tillstå att jag aldrig haft lyckan till sjöss. Likväl hoppas och önskar jag att båten måtte ha lycka med sig.”

Men namnet kunde inte ge båten den framgång som ångmaskineriets svaghet nekade den. Som enbart segelfartyg hade den förmodligen gjort större lycka, kunnat gå på vidare vatten.

Uppmanad av Hedström, företagets initiativtagare att avlägga ångfartygsexamen, hade Sarlin rustat sig och var redo att föra båten, men av någon anledning anförtroddes befälet i stället åt C.O. Olson, som kort förut mönstrat av från ångfartyget Österbotten.

Han vågade inte gå ut med båten på vreda böljor, utan kröp längs kusten och låg i hamnarna då det blåste. Rederiet kom att få betala dryga basturäkningar för manskapet då fartyget låg i hamn. Tydligen underhöll sig manskapet med bastubadande i kommersiella bastur.

Alla som satsat pengar i den, förlorade. Kapten Sarlin offrade efterhand hela 14.000 mk och fick då ta hand om maskineriet, som sedan länge legat i ett magasin i Åbo sedan det demonterats och äntligen såldes.

Träprofessorns tid blev kort, endast 3 år. Slutligen lades ”professorn” upp och såldes åt ett bolag i Helsingfors.

Zaxharias Topelius fick uppleva att skeppet med hans namn gjorde fiasko. Det blev en anteckning i dagboken.


Lars Pensar
skrev, tillhandahöll och kommenterade:

Kort före Andra världskriget nekade Hitler i Tyskland till att hans namn skulle ges åt något av de två superslagskeppen som byggts där, för att inte behöva uppleva smäleken av att motståndaren sänt Adolf Hitler till botten. I stället fick de heta Tirpitz och Bismarck.


Läs mer:
Sjösättningen av Zachris Schalin.
Annonser och fartygsfakta.
En färd med Z. T. av Nabopolassar.
Henrik Hällstrand seglade med Zachris Topelius.
Fler fartyg.
(Inf. 2016-10-05, rev. 2022-10-30 .)