Ägir

Ägir (Hier) havets jätte, bosatt i en hall under Läsö (Hlesey) i Kattegatt. Det är han som på sin evigt dånande kvarn mal skummets vita mjöl och brygger havets fradgande öl (”ölbryggaren”). Han är gift med Rån, ”den falska Ran”, som i sitt nät infångar alla som faller i sjön och drar ner dem till sina salar. Ägir och Rån har nio döttrar, ty vågorna på havet följer alltid nio och nio på varandra, och den nionde vågen, ”liksjön”, är värst. Döttrarna har namnen Himingläva (”himmelen lyser igenom”), Duva (”den duvande”), Blodughadda (”med blodigt hår” — havet vid ett sjöslag), Hevring (”den sig hävande”), Unn (”bölja”), Hrönn (”vågsug”), Bylgja, Båra (bådadera betyder ”stor brytande våg”) och Kolga (”den svala”). Ägirs far heter Mistblinde (”dimma i vilken man inte ser handen framför sig”). Ägir inbjöd samtliga asar till ett vida berömt ölgille i sin undervattenssal, där eld ju inte kunde brinna men där i stället ”lysegull” upplyste hallen som med klaraste dagsljus. Senare blev Ägir och rån inviterade till Asgård på svarsgille.


Åke Ohlmarks (1983) Fornnordiskt lexikon.


Läs mer:
Segelsällskapet Ägir av Einar Hedström.
(Rev. 2011-02-03 . )