Ahngers lyxmotorkryssare


Hej!

Här är en bild på båten som blev byggd vid Åminne av Allan Jonsson. Den är fotograferad 1962, året efter sjösättningen, i Helsingfors vid Kronohagens strand i väntan på nya ägare. Anders och Ane Ahnger, söner till Age A., såg båten i Åbo ännu på 1980-talet.


Ahngers lyxmotorkryssare.

Ane Ahnger tillhandahöll via Stig Haglund.
(Inf. 2006-04-01.)


*     *     *

 

Jacob Sundström som håller på med ett examensarbete om spelmän i nejden efterlyste på facebook fakta om spelmannen Allan Johnson. Jag länkade då till en artikel om båten. Siv Nylund länkade i sin tur till en film om båtens vidare öden av Age Ahnger. Nedanstående fakta med kompletteringar är från dess sluttexter.

Båten köptes av Valio i Åbo och fungerade som representations- och fiskebåt under namnet Viola.

Pertti Aho från Taivassalo blev ägare på 1990-talet och hade den ännu 2019. Taivassalo/Tövsala finns ca 40 km västnordväst om Åbo. Presidentens sommarbostad Gullranda ligger ca 25 km sydväst om Tövsala och Kekkonen var ofta ombord med utländska gäster på långa fisketurer.


(Inf. 2023-10-14.)


Läs mer:
Tillkomsten av H. H. och Inger Luoma.
(Inf. 2006-04-01, rev. 2023-10-14 .)