Älvpanorama 1973


Från Älvbranten mot öster.

I förgrunden Gråstenskvarnen. Till vänster om den Bröderna Engs Tell-blockupplag där man nästan kan urskilja att lastning pågår. Herlerska gården snett bakom kvarnen och bakom den mejeriets skorsten. Sockenstugans gavel skymtar till vänster om den.

Foto: Lars Pensar, beskuren.
(Inf. 2004-10-27.)