Älvpanorama anno 1902 — Från Storbron mot norr, Tullstranden i bakgrunden

  Nybroforsen invid Nybron. Thulins garveriTullstranden. Apotekets fåfänga med badhus bakom öppningen i muren, Apoteksbacken. Öppningen sattes igen med sockelstenar från Grundfeldtska gården. Holmströms bastu blev sommarstuga. Holmströms magasin” närmast och är apoteket i fonden.

Ett stycke ur Tomas Indal av Mikel Lybeck:

På backkrönet ovan sluttningen ned mot bron stannade han, Tomas Indal, och lät blicken omfatta utsikten: där såg han rådman Lunds gård till höger, den stora, gula tvåvåningsbyggnaden med de vitgrå listerna, strandträdgården, rönnarna vid vattnet — där torget, och till vänster apoteket med sommarbadhuset nedanför — där bokhandeln, rådhuset, banken och en skymt av stadskällarns tegeltak. I fonden kyrkan — parken runtomkring, dess täta lövmassor; och så smågårdarna, några stänger med vindvisare, några fönster, glimmande som guld.


Utsikten som beskrivs är den som blicken omfattar om man i Brostugubacken vänder sig mot öster. ”... strandträdgården, rönnarna vid vattnet ... och till vänster [höger] apoteket med sommarbadhuset nedanför ... ” syns dock även ur detta perspektiv.


Foto: Grönroos, Vasa.


Lars Pensar tillhandahöll bilden som finns vid Nykarleby museum och tipsade om Tomas Indal.
Kolorering: Peter Gullback. (2021-04-11.)


Läs mer:
Nybroforsen m.m. från andra hållet.
Panorama från 2004.
(Inf. 2003-11-19, rev. 2020-03-07.)