Andrasjön
Andrasjön söder om ångbåtsbryggan mellan 1973 när staden gick ur Finlands Hamnförbund och 1979 när man började började anlägga vågbrytare. Av någon anledning är ”hamnsmackon”, roddbåten närmast stranden, inte förtöjd vid dess vanliga plats bryggändan vid stegen. Alltid när man kom ner till hamnen hörde det till att vid strandbrynet söka vackra flintstenar som kommit som ballast.


Andrasjön.

Hade ett minne av att jag för länge sen hört att någon i familjen Övergaard ordnat den allmänna roddbåten. Tyckte det var märkligt, så jag kontaktade Kjell.

Han berättade att när staden gick ur Hamnförbundet, ansåg man sig inte längre behöva hålla med allmän roddbåt, så den togs bort. Han ordnade då en ny och såg till att den vita båten med röd reling och röda toftar, tillverkad vid Nykra, tejpades med ”NYKARLEBY HAMNSMACKO”. Modellen kallades ”Nykaabi missfoster”. Förstoring.
Foto: Håkan Wenelius. Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
”Hamnsmackon” omnämnd i Sjötjocka av Karl Wenelius.
(Inf. 2003-11-09, rev. 2022-04-03 .)