Sid 7

Bänke-Delnings Längd öfver NyCarleby Stads Innevånare och NyCarleby Församlings Moder kyrka, förrättad den 24 Augusti år 1784

Renskriven text.

 Läs mer:
Renskriven text.
(Inf. 2016-08-21, rev. 2016-08-21 .)