Bankgatan 2

Jag läste dagens lista över sålda gårdar 1918 i N:by. Den kan kompletteras med uppgiften om försäljningen av farfars gård (sedan Holmström) den 10 augusti 1918. Det var farmor Evelina (född Westerlund på Nabban i Kovjoki) som ensam skötte försäljningen. Farfar Anders W. Blomqvist var då i Morgongåva i Sverige. Han hade tänkt ta hela familjen med sig dit, men då valutakursen var ofördelaktig FIM-SEK och då lugnet började lägga sig i Finland, kom han tillbaka. De hyrde då en gård i Nystan som sedan såldes åt Rajanders när farfar med familj flyttade till Jakobstad.Salubrev.

          Härmed upplåta och försälja vi vår egande gård och tomt nr 43 i 16:e kvarteret i denna stad till Handlanden Victor Holmström emot en av oss emellan övernskommen köpeskilling stor sextioåtta tusen etthundra (68,100) mark, vilka likvideras sålunda, att köparen övertager vår skuld till Borgå sparbank med adertontusen (18,000) mark samt återstoden betalas före utgången av februari 1919 samt 4 procents ränta å resterande kapitalbelopp.
          Tillträdet sker den 1 september 1918. I detta köp ingår även den nedanom och invid gården belägna källaren jämte därå uppförda magasin: tvättstuga och besittningsrätten till trädgården.
          Detta kontrakt är upprättat i 2:ne exemplar.

Sålunda avhandlat.
Nykarleby den 10 Augusti 1918.


Anders Wilhelm Blomqvist.
Genom fullmakt.

Härmed nöjd.
Victor Holmström

Sofia Evelina Blomqvist

Bevittna:
Joel Nilsson.     
     Aina Rönning.


En skymt av gården från sydväst och ...
[En skymt av gården från sydväst och ”... nedanom och invid gården belägna källaren jämte därå uppförda magasin ...” Till höger gråstenskällaren vars södra del är nyfogad. På en förstoring syns bland annat dess ventilationstrummor tydligare.
Detalj ur foto ur Holger Haglunds samlingar, tillhandahållet av Elisabet Sund.]Salubrev.


Mats Blomqvist tillhandahöll.


Läs mer
Annonsen.
(Inf. 2008-10-19, rev. 2008-10-19.)