Bortrövade under Stora ofreden

Detta hände sig på den tiden när Munsala, Jeppo, Karby och Härmä kyrkligt var delar av Nykarleby. Historien upprepar sig. Nu i okotber och november 2022 bortrövas ukrainare till Ryssland.

   
Ny Carleby Stadh

30
Ny Carleby Sochen och Jepå by 31
Ytter Jepå by 61
Kyrckbyn 21
Harjuxela By 21
Såcklåt by 19
Caar by

 6
Kåfjåki by

9
Munsala By 8
Wexala By

15
Herflax By 12
Munå By 25
Cant Lax By 3
Härmä Capell

52
Summa 301*    *     *

 

Specifikation uppå de Barn och anat fålck såm ij desse Sista Krigztijder af Rysserne ähro bortförde, och hweteligen afsaknas, efter höge öff:rhetens nådige befalning oprättat öf:r Ny Carleby Stadz och Sochne Barn.Ny Carleby Stadh

Ny Carleby Stadz och Sochnes barn

 


Ny Carleby Stadh

 

Anders Knutssån

1
Thomas Sigfredssån

1
        Brod: Johan och Anders

2
Anders Isakssån

1
Chirstin Carlsdåtter

1
Anders Hanssån

1
Chirstin Andersdåtter

1
Johan Johanssån

1
Matz Påhlssån

1
Anders Erichssån

1
        Anna Matzdåtter

1
Matz Matzsån

1

        Systrar Elsa och Brijta

2

Johan Matzsån

1
Carin Mårtensdåtter

1
Anna Andersdåtter

1
Maria Pehrsdåtter

1
Brijta Johansdåtter

1
        Systrar Malin, Maria och Lijsa

3
Enckian Ingebårg Olåfzdåtter

1
Sönerne Hans, Mårten och Anders

 

        Mårtenssöner

3
Anna Johansdåtter

1
Anders Carlssån

1
Johan Johanssån

1
  30


[Förstoring.]

 Ny Carleby Sochen och Jepå by

 

Jacob Johanssån,         syster Margeta

2

Johan Anderssån, Bror Henrik

2

Mickel Henrikssån

1
Mickel Matzsån

1
        Brod: Hans 1
Staffan Johanssån

1
        Hustrun Carin, Sånen Carl

2

Jacob Hanssån

1
Margeta Erikzdåtter

1
Simån Hanssån

1
        Brod: Hans

1
Erik Matzson

1
        Brod: Mikel

1
Johan Anderssån

1
        syster Anna

1
Gertrud Erikzdåtter

1
Johan Matzsån

1
        Hust: Brijta

1
Lijsa Jöransdåtter

1
Hans Simånssån och Hust: Maria 2

        Sönerna Anders och N.

2

Jacob Thomassån

1
Thomas Danielssån

1

Johan Thomassån

1

 

31


[Förstoring.]

 Ytter Jepå by

 

Anna Josephzdåtter

1

Knut Knutssån

1

Anders Olofssån och dess Hustru

2

        litet barn

1

Johan, Matz och Thomas Olofzsöner

3

Erik Hanssån

1
Malin Erikzdåtter

1
Anders Matzsån

1
        Hust: Valbårg

1
Sonen Erik

1
        Hustrun Brijta

1
Anders Anderssån

1
Enckian Lijsa Andersdotter

1
Susanna Matzdåtter

1
        Systrar Valborg och Maria

2

Johan Nilssån

1
Hans Jacobssån

1
        Brod Mikel

1
Carin Erichzdåtter

1
Jacob Mikelsån

1

        Hustrun Susanna

1

        Söner Johan och Matz

2

        Dötrar Margeta Brijta och Anna 3

Anders Carlssån

1
Chirstin Nilsdåtter

1
Malin Erikzdåtter

1
Anders Henriksån

1
        Syster Lijsa

1
Jacob Andersån

1
        Hust Maria och ett litet Barn

2

Chirstin Erichzdåtter

1

        Söner Thomas och Anders Erikzsöner

2

Johan Johansån

1
Johan Matzsån

1
        Brod: Hans

1
Lijsa Johansdåtter

1
Johan ...redan (?) och Hust

2

        sånen Matz

1

        än 2:nne söner såm eij kunna nempnas

2

Johan Simånsån

1

        Brod: Jacåb

1

Hans Anderssån

1

        Hust Lijsa med litet Barn

2

Mikel Andersån

1
Brod Erik

1
Margeta Andersdåtter

1
Anna Nilsdåtter

1
Isack Erikzsån, syster Brijta

2

 

 61

 Kyrckbyn

 

Matz Matzson

1

Matz Erikzsån,         Brod: Hans och Simon

3

        Syster Margeta och Brijta

2

Hans Knutssån

1

Knut Henrikssån, Brod: Hans

2

Mikel Anderssån

1

Johan Andersån, Brod: Erik hoos lagman Tijhen (?) huus

2

Matz Matzson, yster Lijsa

2

Maria Matzdåtter

1

Erik Johanssån, Brod: Johan

2

Erik Månssån

1
Brijta Mårtensdåtter

1
Lijsa Matzdåtter

1
Jacob Pehrsån

1
 

 21


[Förstoring.]

 Harjuxela By

 

Carl Simånsån

1
Jacob Hanssån

1
Maria Larsdåtter

1
Carin Nilsdåtter

1
Susanna Grelsdåtter

1

Lijsa Jörensdåtter, syster Sophia

2

Nils Hanssån

1

Susanna Andersdåtter

1

Johan Johanssån, Brod: Mårten

2

Matz Mårtenssån

1

Mikel Anderssån, Brod: Erik

2

Erik Matzsån

1

Lijsa Andersdåtter

1

Johan Mårtensson, Brod: Mårten och Matz

3

Henrik Mårtensson

1

Påhl Hanssån

1

 

21

 Såcklåt by

 

Mikell Mikelssån

1

Jacob Johanssån

1

Anders Anderssån

1

Lars Matzsån, syster Elsa

2

Anders Simonsån, Brod: Matz

2

Jacob Knutsån

1
Erik Johanssån

1
Carl Matzsån

1
Johan Pehrsån

1
Carl Carlssån, syster Brijta

2

Mickel en liten påike ifrån Swerige

1
Anders Matzsån, Brod: Johan

2

Margeta Jacobzdåtter

1

Brijta Andersdåtter

1

Anders Johanssån

1

 

 19

 Caar by

 

Erik Andersån

1

Johan Gabrielssån

1

Matz Gabrielssån, Hust Malin

2

Simon Andersån

1

Johan Matzsån

1

 

 6

 Kåfjåki by

 

Anders Matzsån

1
Jacob Jacobssån

1
Brijta Matzdåtter

1
Johan Johansån

1
Nils Eriksån

1
Elsa Matzdåtter

1
Sånen Henrik Erikzsån

1
Anders Johanssån

1
Matz Erikzsån

1

 

9

 Munsala By

 

Anders Jacobsån

1
Erik Johansån

1
Simån Johansån

1
Matz Markussån

1
Simån Samuelsån

1
Jacob Simånsån

1
Brijta Hansdåtter

1
Maria Knutzdåtter

1
 

8


[Förstoring.]

 Wexala By

 

Jacob Mikelsån, Brod: Simån och Erik

3

Erik Thomassån

1
Hans Mikelsån

1
Simon Gustaphssån

1
Erik Thomassån

1
Lars Larssån

1
Jöran Vexala

1
Nils Gustaphsån

1
Jöns Mikelsån

1
Simon Thomassån

1
Matz Nilssån

1
Johan Jacobsån

1
Carl Jacobsån

1
 

 15

 Herflax By

 

Hans Johanssån

1

Johan Larssån

1

Erik Johansån, Brod: Hans och Johan  3

Erik Erikzsån

1

Mikel Mårtensån, Brod: Johan, syster Anna och Maria   4

Lijsa Gabrijelsdåtter

1

Johan Jacobsån

1

 

12

 Munå By

 

Thomas Matzsån

1

Knut Andersån

1

Jacob Erikzsån, Brod: Mårten

2

Lijsa Carlsdåtter

1
Lijsa Simånsdåtter

1
Brijta Henrikzdåtter

1
Hans Matzsån

1
Anders Hanssån

1
Maria Matzdåtter

1
Johan Matzson

1
Maria Mårtensdåtter

1
Johan Jacobsån

1

 

25

 Cant Lax By

 

Anders Matzsån

1

        Syster Anna

1

Simån Matz Simånsån

1

 

3

 Härmä Capell

 

Johan Thomassån, Brod: Jacob

2

Matz Thomasson, Hust Maria sampt ett barn 3

Jacob Johansån

1

Elias Mikelsån, Hustrun Dårdi Wendela och 3 barn

5

Olof Eriksån, Hust: Sophia med 3 st: Barn

5

Matz Knutsån, Hust: Susanna med 3 st: barn 5

Knut Matzsån

1

Brijta Philipzdåtter med 4 st: Barn

5

Matz Hansån, Hust: Susanna med 2 st: Barn 4

Matz Eliæsån

1

Thomas Kurjenmäki, Hust: Lijsa med 5 st Barn 7

Gustaff Benjam, stiuf Brod: Hendrik  2

Anna Jacobzdåtter med 4 st: B:

5

Jacob Olofzsån, Brod: Elias

2

Lijsa Bengdtzdåtter

1

Henrik Johansson, Brod: Anders

2

Gertrud Erikzdr

1

 

52

Summa

301


Datum Ny Carle by d 11 Novemb: 1721

Petrus Uhlberg

V.D.M.
[Verbi divini minister, det gudomliga ordets tjänare.]Joakim Förars skrev av arkivmaterial vid Sveriges Riksarkiv, landshövdingens korrespondens.


Läs mer:
Bilder av originalet:
Ny Carleby Stadh

    Ny Carleby Sochen och Jepå by
    Ytter Jepå by
Kyrckbyn
    Harjuxela By
    Såcklåt by
    Caar by

    Kåfjåki by

    Munsala By
    Wexala By

    Herflax By
Munå By
    Cant Lax By
    Härmä Capell


Läs mer:
Innehållsförteckning till Stora ofreden.
Neo-Carolina.

Motsvarande förteckning från Vörå. Synd att Uhlberg inte var lika grundlig som Vöråprästen.
(Inf. 2012-04-04, rev. 2022-11-01 .)