Berättelse om ett bindsel
och annat som grävts fram


På min Mommos vind på Gustav Adolfdgatan 25 hittade jag ett roligt stycke trä som var format som en knut:

[För pekaren över bilden för att se bakgrunden!
I vänsterkant f.d. Edvin Marklunds uthus.
Förstoring. ]


Jag frågade min Mommo (Mirjam Willman) om träknuten och hon berättade att den är från den tiden som stockar flottades i älven. Bommarna bands ihop med knutar av vidjor. Mommo sa att Moffa (Willmans Per) hade hittat träknuten en gång för länge sen då han grävde på Bådan vid Lillodjupet.

En tid senare träffade jag Boris Mattsson i mataffären och han sade att det kallas bindsel och användes för att knyta ihop bland annat bomstockar. Boris minns att Moffa hade nämnt till honom om vad han hittat. Boris menar att det var på Alön som Moffa hade grävt då han hittade bindslet och att han samtidigt hade hittat rester av en gammal tjärtunna.

Jag ringde min Morbror Johan Willman och frågade om han minns något om detta.

Johan minns att Moffa grävde vid Lillodjupet i början på 80-talet och där hade han i alla fall hittat rester av en båt under marken. Men om det var på Alön som Moffa hittade bindslet, så menar Johan att det var i slutet av 80-talet eller början på 90-talet som Moffa grävde diket vid vintervägen på Alön.

Både bindslet och resterna av tjärtunnan hade Moffa tagit hem, berättar Mommo.

Bindslet hamnade att hänga hemma på väggen och tjärtunnan hamnade bakom lekstugan vid villan på Bådan.


Kenneth Frostdahl tillhandahöll.


Läs mer:
I Purilfinnan berättas utförligt om hur man använde bindslen.
(Inf. 2013-12-09, rev. 2013-12-09 .)