Medalj över Georg Carl von Döbeln
GEORG CARL VON DÖBELN * 1758 † 1820
VÄLAN TILL STRID TILL SLAG VÅR KAMP BLIR SKÖN I DAG BLIR DÖBELN SDAG

1808—1809

OUTPLÅNLIGT ÄR HANS NAMN I FINLANDS HÄFDER RISTADT

NUM. F. i F. — MCXXI

Medalj över Georg Carl von Döbeln, präglad 1921 av Numismatiska Föreningen i Finland. Diameter 55 mm. Tillhör Lars Pensar.

VÄLAN TILL STRID TILL SLAG VÅR KAMP BLIR SKÖN I DAG BLIR DÖBELN SDAG

1808—1809

OUTPLÅNLIGT ÄR HANS NAMN I FINLANDS HÄFDER RISTADT

NUM. F. i F. — MCXXIGEORG CARL VON DÖBELN * 1758 † 1820INSIGNIS FAMA ET FELICIBUS

DEFENSOR STRENUUS
FINLANDIÆ
OB MDCCCXX

Medalj över Georg Carl von Döbeln, präglad 1921 av Numismatiska Föreningen i Finland. Diameter 55 mm. Tillhör Lars Pensar.


Läs mer:
Devisen är en variant på nittonde versen i Döbeln vid Jutas av J. L. Runeberg.
Medaljkonst i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2004-08-01.)